Buhar Kazanı periyodik muayene

Buhar Kazanı periyodik muayene

Buhar kazanları, yüksek sıcaklık ve basınçta çalışan ekipmanlardır. Bu yüzden bu kazanlarda emniyet açısından, bazı güvenlik techizatları 2'şer adet takılması zorunludur.

Mühendis kadromuz, bünyenizde bulunan buhar kazanının çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için gerekli olan periyodik kontrollerini gerçekleştirecek ve raporu hazırlanarak en kısa zamanda tarafınıza iletilecektir.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren "İş  Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Kontroller, 

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Buhar kazanlarınızı yılda en az 1 kez akredite bir firmaya muayenesini yaptırmayı ihmal etmeyiniz...