Enerji Etüdü

Enerji Etüdü

Şirketimiz, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından  yetkili bir EVD firmasıdır. 

Detaylı bilgilere www.eskonevd.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

Enerji verimliliğinin amacı, işletmelerin enerji ile ilgili konularda hangi noktalarda olduklarını ortaya çıkarmak, gereksinimlere en uygun olan seçeneklerin neler olduğunu sunmak ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi en uygun maliyetle temin edebilmeklerini sağlamaktadır.

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmaların bütününe Enerji Etüdü denilmektedir.

Eskon, uzman mühendis kadrosu ile işletmenizin enerji tüketim noktalarında ölçümler gerçekleştirmekte ve detaylı etüt raporları hazırlayarak, verimlilik artırıcı yatırımlarınızı doğru yönlendirmenize yardımcı olmaktadır.

Enerji etüdü, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır.

Enerji etütleri kapsamında aşağıdaki etüt profilleri yıllık bazda ele alınır;

- Girdi Profili: İşletmeye veya binaya giren enerji türleri (doğal gaz, akaryakıt, kömür, elektrik, buhar/sıcak su, vb.), birim enerji büyüklükleri (girdilerin kWh cinsinden birim ağırlığının veya hacminin taşıdığı enerji miktarları), kullanım miktarı – zaman grafikleri.

- Atık Profili: Isıtma/soğutma sistemlerinden, enerji çevrim sistemlerinden veya üretim prosesinden çıkan değerlendirilebilir enerji atıklarının, türleri (baca gazı, sıcak gaz/su, buhar, vb), oluşum nedenleri, miktar – zaman grafikleri.

- Kayıp-Kaçak Profili: Binalardaki ve ekipmanlardaki ısı yalıtımı yetersizlikleri, ekipmanlardaki buhar/gaz/su/yakıt kaçakları/sızıntıları ve elektrik sistemlerindeki uyumsuzluklar nedeniyle kaybedilen ve önlenmesi mümkün olan enerji miktarları.

- Verimsizlik Profili: Enerji verimsiz ekipman veya proses uygulaması nedeniyle boşa harcanan ve önlenmesi mümkün olan enerji miktarları.

- İsraf Profili: Isıtma, soğutma, aydınlatma, ofis ihtiyaçları ve benzeri alanlarda gereğinden fazla kullanılan, beklemede olan veya boşa çalışan ekipmanlar üzerinden israf edilen enerji miktarları.

- Emisyon Profili: Girdi profilindeki enerji türleri bazında sera gazı miktarları.

- Enerji Yönetim Profili: İşletmedeki enerji yöneticisinin/yönetim biriminin, uygulanan prosedürlerin, çalışanların bilinç düzeyinin ve enerji yönetimine üst yönetici bakışının yeterliliği.