Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Şİrketimiz, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir EVD(enerji verimliliği danışmanlık şirketi) dir. Detaylı bilgi için www.eskonevd.com

Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde konusunda uzman sertifikalı mühendisleri ile doğru çözümler sunmaktadır.

Enerji verimliliğinin amacı, işletmelerin enerji ile ilgili konularda hangi noktalarda olduklarını ortaya çıkarmak, gereksinimlere en uygun olan seçeneklerin neler olduğunu sunmak ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi en uygun maliyetle temin edebilmeklerini sağlamaktadır.

Danışmanlık kapsamında;

 • Mevcut enerji tüketimlerinin izlenmesi ve önemli enerji tüketim noktalarının belirlenmesi,
 • Enerji tüketimlerinin ve maliyetlerin takip edilmesi, gerekli önlemlerin alınması,
 • Enerji tüketimleri için ekibin ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • Enerji tüketimlerinin takibi için gerekli dokumantasyonların oluşturulması,
 • Ürün ya da hizmet başına enerji tüketimlerinin tespit edilmesi, 
 • Enerji tüketimlerinin azaltılması için hedeflerin oluşturulması,
 • Hedeflere yönelik aksiyon planlarının hazırlanması ve uygulamaya geçilmesinde destek olunması,
 • İlgili bölümlerde enerji ölçümlerinin yapılması, analiz edilmesi ve raporlanması,
 • Sistemin işlemesinde karşılaşılan aksaklıklarda gerekli düzenlemelerin yapılması,

faaliyetlerinde kuruluşa danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başkanlar Sözleşmesi(Covenant Of Mayors)
2008 yılında kabul edilen AB iklim ve enerji paketi kapsamında Avrupa Komisyonu, belediyelerin sürdürülebilir enerji politikalarını desteklemek için Belediye Başkanları Sözleşmesini (Covenant of Mayors) başlattı. Sözleşmeye imza atan yerel yönetimler, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanarak CO2 salımını 2020'ye kadar en az %20 azaltmayı hedeflemektedirler. Sözleşmeyi 6000'e yakın belediye imzalamıştır.
Enerji tüketiminin ve karbondioksit (CO2) salımının %80 kentsel faaliyetler ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında belediyeler önemli bir rol oynamaktadır.
Eskon, Türkiye'de Karşıyaka Belediyesi'nin karbon envanterini ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı(SEAP) hazırlayan ve Covenant Of Mayors tarafından onaylanan ilk firmadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

 • Görev tanımlarının belirlenmesi
 • Enerji Yönetimi Politikasının oluşturulması
 • Enerji kurulunun oluşturulması
 • Yetki ve sorumluulkların belirlenmesi
 • Kapsam ve sınırların belirlenmesi
 • Yasal Şartların İncelenmesi
 • Enerji gözden geçirilmesi
 • Enerji referans nokta/noktaların belirlenmesi
 • Enerji hedefleri, amaçları, eylem planlarının hazırlanması
 • İzleme, ölçme, analiz dokümanlarının hazırlanması
 • İç tetkik yapılması
 • Yönetim Gözden Geçirme(YGG) Yapılması
 • Kayıtların Kontrolü
 • Denetim sonrası son kontroller

Enerji Verimliliği Ölçümleri

-  Baca gazı Analiz Cihazı ile Baca Gazı Bileşenlerinin ve Sıcaklığının Ölçülmesi
-  Termal Kamera ile Sıcaklık Ölçümü
-  Ultrasonik Debimetre ile Borularda Hız ve debi Ölçümü
-  Buhar Kapanı Testleri
-  Enerji Analizörü ile Elektrik Enerjisi Analizleri
-  Sularda İletkenlik Tayini
-  İnfrared Sıcaklık Ölçerler ile Düşük ve Yüksek Sıcaklık Ölçümleri
-  Isıl Geçirgenlik Katsayısı Tayini
-  Mekanik Devir Ölçümleri

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.