03.07.2017 - Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği-2017

Bugün(3.7.2017) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği yayınlandı.


Asansörler ile ilgili bazı maddeler şunlardır;

- Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar hariç, 800 m2 den veya kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur.

- 10 kat ve üzeri binalarda asansörlerden en az biri yük, eşya ve sedye taşıma amacına uygun dar kenarı 1,2 m ve alanı 2,52 m2 den, kapı genişliği ise net 1,1 m den az olmayacak şekilde yapılır.

- asansörler bodrum katlar dahil, tüm katlara hizmet vermesi zorunludur.

- asansörler erişilebilirlik standartlarına uygun gerekli donanımlara olmak zorundadır.