• +-

  Hangi iş ekipmanlarına periyodik kontrol yapılması gereklidir ?

  İşletme tarafından basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme makinaları, tesisatlar ve tezgahların ilgili yönetmeliklerde belirtilen sürelerde periyodik kontrollerinin yapılması sağlanmalıdır.

 • +-

  Periyodik kontrol nedir ?

  Bir ekipmanın güvenli bir şekilde, hedeflenen fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini tespit edilmesi için periyodik olarak yapılan muayene işlemleridir.

 • +-

  Forklift kullanımından önce operatörün yapacağı temel kontroller nelerdir ?

  Forklift operatörü, günlük kullanıma başlamadan önce, dizel ya da benzinli araçlarda motor yağ seviyesine, elektrikli forkliftlerde ise akünün doluluk oranına ve akü başlarının oksitlenmesini kontrol etmelidir.

 • +-

  Kaldırma ekipmanları ve/veya basınçlı kapları kullanan personele eğitim gerekli midir?

  İş güvenliği ile ilgili, işletmelerde görevli personellerin, sorumlu oldukları ekipmanların güvenlik önlemleri ile ilgili eğitimler verilmeli ve bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Aksi takdirde, olası bir kazada işveren sorumlu olacaktır.

 • +-

  Basınçlı kapların periyodik kontrolleri öncesi yapılacak hazırlıklar nelerdir ?

  Basınçlı kapların kontrolleri öncesinde, hidrostatik test yapılacak ise, tank su ile doldurulmalı ve tüm bağlantı hatları su sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır. Eğer sistem durdurulamıyor ve by pass hattı yok ise, tank yüzeyi ultrasonik kalınlık ölçer cihaz ile kontrolleri gerçekleştirilebilmektedir.

 • +-

  Kaldırma ekipmanları kontrolleri öncesi yapılacak hazırlıklar nelerdir ?

  Kontrolü yapılacak tüm cihazların teknik bilgilerini içeren dosya hazır bulundurulmalıdır. Kaldırma ekipmanlarının kontrolleri öncesinde, elektrik ile çalışıyor ise, enerjisinin bağlı olması gerekmektedir. Elektrik ile çalışmayan cihazların uygun bir yerde kullanıma hazır vaziyette tutulması gereklidir. Kaldırma ekipmanları için, ekipmanının yük testi için ilgili standartlarda belirtilen ağırlık hazırlanmalıdır.

 • +-

  İş ekipmanları periyodik kontrolleri ile ilgili mevzuat nedir ?

  6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir. Bu kapsamda, iş yerinden sorumlu iş güvenliği uzmanları bu kontrollerin yapılıp yapılmadığını takip etmektedirler.

 • +-

  Kazaların temel meydana gelme Nedenleri nelerdir ?

  İş kazalarının oluş nedenleri dikkatsizlik, tedbirsizlik, kurallara uymama, kullanılan araç gerecin kullanımına ilişkin bilgisizlik ve kullanılan araç gerecin bakımsız ve elverişsiz oluşu olarak sıralanabilir.

 • +-

  İşyerinde dikkatsizliğin etkisi nedir ?

  Çalışan kişinin çeşitli nedenlerle, örneğin özel hayatına ilişkin problemler dolayısıyla gerekli dikkati sarfetmemesi kaza nedenlerinin başında yer alır. Ayrıca uykusuzluk, aralıksız olarak uzun süreli çalışmalar da dikkatin dağılmasına neden olabilir.

 • +-

  İşyerinde tedbirsizliğin etkisi nelerdir ?

  Nasıl olsa ben kaza yapmam veya kaza olmaz şeklinde yanlış düşünceler, insanı tedbirli davranmaktan alıkoyabilir. En tehlikeli düşünce "Bana bir şey olmaz" düşüncesidir. Bu düşünceye saplanan kişinin iflah olması çok zordur. Bu boş düşünceler bir tarafa bırakılıp tedbirli olmak gereklidir. Her an kaza olabilecek gibi tedbirli olmak zorundayız.

 • +-

  İşyerinde kurallara neden uyulması gereklidir ?

  İşyerinde kazalara karşı korunma amacıyla belirlenmiş birtakım kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması da kaza nedeni olabilir.

 • +-

  Çalışanların iş ekipmanlarını kullanımında bilgisizliğin etkileri nelerdir ?

  Cihazların kullanımına ilişkin bilgisizlik de önemli bir kaza nedenidir. Cihazın teknik özelliklerinin biliinmemesi, yanlış düğmelere basılması kazalara yol açabilir.

 • +-

  Bakım eksikliği neden iş kazalarına neden olur ?

  Cihaz, araç ve gereçlerin bakımı zamanında yapılmazsa bozulma nedeniyle kaza olabilir. Çalışırken bozulan, bir parçası kopan makineler çalışanlara, çevrede bulunanlara zarar verebilir.