Topraklama, Paratoner ve Elektriksel Uygunluk

Topraklama, Paratoner ve Elektriksel Uygunluk

Bünyemizde yer alan elektrik mühendisleri ile yasal mevzuat gereği zorunlu olan elektriksel kontrol, ölçüm ve raporlama hizmetleri sunmaktayız.

Eskon, yetkili teknik personeller tarafından yapılan Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:
• Elektriksel Uygunlu Kontrolü
• Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
• Gerilim düşümü ölçümleri
• Topraklama ölçüm ve kontrolleri
• Çevrim empedansı ölçümleri
• İzolasyon direnci ölçümleri

Bu ölçüm ve raporlamalar kadromuzda bulunan yetkin ve tecrübeli EMO üyesi elektrik veya Elektrik- elektronik mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, termal görüntüleme ile trafolar ve elektrik panolarında aşırı ısınmadan meydana gelecek yangınları önlemek amacıyla ölçümler ve raporlamalar yapılmaktadır.

 

Topraklama Tesisat Kontrolü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Topraklama Kontrol Raporu

Topraklama tesisatı ölçümleri yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve topraklama ölçüm sonuçları raporlanmaktadır.

Topraklama kontrol raporlarımız ilgili mevzuatlara uygun olarak raporlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.

Topraklama kontrol ölçüm raporlarımız bir yıl geçerliliği sahiptir.

Topraklama Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi

Topraklama tesisatının hangi noktalarında ölçüm yapılacağının belirlenmesi iş güvenliği açıdından önemli bir konudur. Talep etmeniz halinde, teknik personellerimiz topraklama kontrolünde ölçüm noktalarının belirlenmesine yönelik destek vermektedirler.

Genel olarak ölçüm yapılması gereken noktalar:

Ana Dağıtım PanolarıTali PanolarKombine priz kutuları
Son Kullanıcı Noktaları - Elektrikle çalışan makinalar ve ekipmanlar

 

Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü

İşyerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;

 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
 • İşyeri bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında

belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK' EK-1 in 5.Madde'sinin

"5 - Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur." uyarınca gerekli ölçüm ve raporlandırmaları şart koşar.

 

Elektrik Tesisatı Kontrolü

Elektrik tesisatının kontrolleri sonucunda iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki noktaların kontrolleri yapılmaktadır:

Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
Sigorta Kutuları
Makine ve ekipman elektrik hatları
Prizler
Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktalar
Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri

Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrollerinin Kapsamı

Yetkili teknik personeller tarafından yapılan Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:

 • Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti
 • Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
 • Gerilim düşümü ölçümleri
 • Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü
 • Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
 • Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
 • Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü
 • Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
 • Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
 • Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü
 • Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
 • Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü

Paratoner Tesisatı Kontrolü
Yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılan Paratoner ölçüm ve kontrolleri, ilgili İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) mevzuat kriterlerine uygun olarak kalibrasyonlu ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Paratoner Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:

 • Koruma Borusu Kontrolleri
 • İndirme İletkenleri Kontrolleri
 • Muayene Klemensi Kontrolleri
 • Çatı Üstü Kontrolleri
 • Paratoner Topraklama Ölçümü