Yangın Tesisatı Kontrolleri

Yangın Tesisatı Kontrol ve Muayenesi Neden Yapılmalıdır ?
Yangın tesisatı bütün iş yerlerinde, okullarda, fabrikalarda, büyük ölçekli işletmelerde, metrolarda vb. yerlerde bulunmak zorundadır. Gerekli önlemlerin ve tedbirlerin alınması durumunda can ve mal kaybı oldukça azalacaktır. Bu yüzden Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol konusu düzgün ve etkin bir biçimde yapılması büyük önem taşımaktadır.

‘İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne bağlı olan yangın tesisatı;

TS EN 12416-1+A2,
TS 9811,
TS EN 671-3,
TS EN 12416-2+
A1, TS EN 12845 koşullarına uygun biçimde yapılmaktadır.
Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol ve Muayene
Olası yangınlara önceden müdahalede bulunmak açısından yangın tesisatının her koşulda çalışır vaziyette bulunması gerekmektedir. Çünkü yangın tesisatının amacı olası yangınlara karşı tedbir almak için kurulmuş bir sistemdir. Can ve mal güvenliği açısından yangın tesisatlarının periyodik bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.,

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Yenilenme Süresi
Olası bir durum oluşmadığı sürece yangın tesisatının periyodik kontrol ve muayene süresi 1 yıldır. Kontrollerde yangın hortumları basınç testi, hortumların sağlamlığı, kullanabilinirliği ve açılması ile ilgili muayeneler yapılmaktadır. Ayrıca Yangın tüplerin kontrollerini de kapsamaktadır.

Eskon,yangın tesisatı kontrollerini büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştirerek gerek ekipmanlarımızla, gerekse uzman ekibimizle çalışmalarımızı tamamlamaktayız. Kontrol sonrasında, tehlikeli bir durum söz konusu ise size, durum analizi ile ilgili raporları teslim ediyoruz.